CONVOCATORÒA D'AJUDES A LA RECERCA CÀTEDRA ASISA-UdL “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” ANY 2022

 Descarregar Pdf

La convocatòria consta amb un pressupost de 7.500 € i finançarà tres projectes de 2.500 € cadascun. Cada projecte estarà dirigit per un/a o dos investigadors/as principal/és que seran els responsables del desenvolupament de les activitats proposades i hauran de ser executats en el termini d'1 any natural una vegada concedits. La convocatòria pot quedar deserta, en tot o en part, de no existir projectes seleccionats o modificar la quantia parcial sense superar el pressupost total de la convocatòria.

Els/les investigadors/es del projecte han de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a.
  • Tenir vinculació laboral amb el centre sol·licitant i trobar-se en situació de servei actiu.
  • Comptar amb experiència investigadora en els camps de la convocatòria.
  • Haver complert satisfactòriament amb els objectius en cas d'haver gaudit d'Ajudes de la Càtedra en anteriors convocatòries.

Les sol·licituds hauran de ser presentades per els/les investigadors/es principals dels projectes i inclouran la següent documentació:

  • Imprès de sol·licitud amb tots els apartats degudament emplenats (Annex I).
  • CV de tots els membres del grup de recerca, en qualsevol dels models normalitzats. (Ej: Pla Estatal d'I+D+i, ANECA, CVN).

Totes les sol·licituds s'hauran de presentar en format pdf. o word, via e-mail a la següent adreça: geosoc.secretaria@udl.cat

El termini de presentació de sol·licituds s'obre el dia 17 de gener de 2022 i finalitza el dia 17 de febrer de 2022 a les 12:00h.

 

 

   Darrera modificació: