“VI PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT,L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA”.

 Descarregar Pdf

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de les tesis doctorals, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació en els àmbits de la salut i l’educació. La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels doctorands de la UdL, pilars de la formació i recerca en salut i educació. El premi té com a objecte reconèixer la recerca duta a terme en temàtiques relacionades amb la salut, els determinants socials, l’educació i la qualitat de vida, destacant d’aquesta manera aquella tesi que suposi un avenç significatiu en el coneixement en aquests àmbits.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per a la millor tesi doctoral de la Universitat de Lleida (curs 2020-2021).

La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2, s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament de Geografia i Sociologia (Càtedra ASISA) al Rectorat de la UdL, abans del dia 29 d'Octubre de 2021, a les 14h.

Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  •  Fotocòpia/es dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats.
  •  Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur en aquest sentit (màxim 1 full)

Bases de la convocatòria i sol·licitud en el pdf adjunt

   Darrera modificació: