VI Convocatòria d'ajudes de promoció de l'excel·lència en Màster Recerca, Innovació i Transferència (Màster Interuniversitari en Recerca en Salut) i Màster en formació de professorat de secundària.

 Descarregar Pdf

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de la formació dels estudiants en el nivell de Màster, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació en els àmbits de la salut i l’educació. La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels estudiants de grau que volen continuar estudiant i ajudar a estudiants excel·lents a continuar la seva formació en aquests dos Màsters Oficials, pilars de la formació i recerca en salut i educació.

L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per un/a alumne/a matriculat/da a cadascú dels dos Màsters abans esmentats i una altra aportació econòmica de 250 euros per un/a altre/a alumne/a (com a accèssit) matriculat/da a cadascú dels dos Màsters esmentats anteriorment (Annex 1).

Sol·licitud:
La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2, s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament de Geografia i Sociologia (GESEC). Abans 29 d'octubre de 2021, a les 14h.

Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocòpia de la matrícula en la Universitat de Lleida del curs actual.
  • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats.
  • Escrit amb una breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions generals de futur, en aquest sentit (màxim 1 full).

Més informació i document sol·licitud

   Darrera modificació: