VII Premi Càtedra Fundació ASISA a la millor tesi doctoral en l'ámbit de la salut, l'educació i la qualitat de vida

Descarregar Pdf

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de les tesis doctorals, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació en els àmbits de la salut i l’educació. La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels doctorands de la UdL, pilars de la formació i recerca en salut i educació. El premi com a objecte reconèixer la recerca duta a terme en temàtiques relacionades amb la salut, els determinants socials, l’educació la qualitat de vida, destacant d’aquesta manera aquella tesi que suposi un avenç significatiu en el coneixement en aquests àmbits.

Us informem sobre la convocatòria del VII PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L'ÀMBITO DE LA SALUT, L'EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA que anualment otorguen des de la càtedra ASISA vinculada al grup GESEC de la Universitat de Lleida, dirigida a les persones que van defensar la seva tesi doctoral en aquests àmbits a l'últim curs 2021-2022.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 1500 euros per la millor tesi doctoral de la Universitat de Lleida (curs 2021-2022).

La sol·licitud, segons el model de l'Annex 2, s'haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament de Geografia i Sociologia (Grup GESEC - Càtedra Fundació ASISA) al Rectorat de la UdL, abans del dia 27 d'Octubre de 2022, a les 14h.

Aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocopia/s (escanejada/es) dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats.
  • Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur en aquest sentit (màxim 1 fulla).

 

Més informació i document de sol·licitud