IV Congrés Salut, Educació i Qualitat de Vida, Càtedra ASISA i VI Jornada Dialogant amb les teoríes

EDUCACIÓ DIGITAL MÉS ENLLÀ DE L’AULA. USOS SALUDABLES I CORRESPONSABILITAT EDUCATIVA

Descarregar Pdf

Ens complau comunicar una nova edició, la 4a, del Congrés Salut, Educació i Qualitat de Vida que organitza la Càtedra ASISA i el grup GESEC, juntament amb les VI Jornades "Dialogant amb les teories", organitzades pel grup de Reflexió sobre Sociologia Contemporània (GERCS),sota la temàtica "Educació digital més enllà de l'aula. Usos saludables i corresponsabilitat educativa".

El Congrés i les jornades es celebraran els dies 9 i 10 de novembre de 2022, en format presencial a la Universitat de Lleida (UdL) i l'alumnat tindrà a la seva disposició la posibilitat de reconèixer 2 ECTS com a matèria transversal.

A continuació teniu tota la informació corresponent respecte al congrés:

Veure el PROGRAMA

Veure INSCRIPCIÓ

Veure MATÈRIA TRANSVERSAL


Continguts

L'educació digital en la societat del coneixement, interconnectada i de riscos globals, és un tema rellevant i actual des del punt de vista social –local i global. Tractem el tema amb la mirada posada en l'àmbit de l'educació no formal i informal, els àmbits en què les persones s'eduquen des de nens més enllà de l'escola, en el marc també de les relacions intergeneracionals i una socialització profigurativa.

La interconnexió virtual té múltiples avantatges i suposa una transformació també en els espais i les maneres de socialització. Diversos estudis alerten alhora dels reptes i perills i de la necessària sensibilització, prevenció i educació.

El Congrés/Jornada tracta aquestes dimensions des de diferents aspectes:

  1. Bons usos de les xarxes socials i les tecnologies, importància de l'educació digital per a tothom
  2. Riscos, afectacions, problemàtiques, ciberadicciones... prevenció davant els mals usos, paranys de la tecnologia i xarxes per a tothom
  3. Sensibilització, corresponsabilitat i formació en educació digital família-societat-escola
  4. Experiències de formació en educació digital fora de l'aula per a combatre riscos
  5. Estudis d'entitats i grups de recerca


Objectius

Es pretén sumar els objectius de: anàlisi, formació, transferència i recerca - amb la mirada posada a incidir en la reflexió orientada al canvi i la transformació social - que caracteritzen els grups que conformen el GESEC en els seus vessants bàsics: l'àmbit de la salut, l'àmbit de l'educació i la formació universitària de professionals.

Posem èmfasi en la mirada dirigida cap a l'estudiantat que s'està formant professionalment per a crear un espai de trobada i reflexió conjunta i tranversal sobre aspectes de la realitat social actual on els estudiants, futurs professionals s'iniciïn –o aprofundeixin- en l'anàlisi i la recerca de contextos socials dels seus entorns i en el coneixement, disseny i desenvolupament de projectes d'accions transformadores.

Objectius concrets

  1. Abordar l'impacte dels usos dels usos quotidians de les TRIC (tecnologies de la relació, la informació i la comunicació) en l'educació i salut dels joves.
  2. Visibilitzar la perspectiva dels agents implicats: grups d'estudi, joves, famílies, persones grans, docents.
  3. Analitzar la problemàtica i els riscos detectats, les potencialitats positives i les necessitats educatives fora de l'aula.

 

Per qualsevol informació que necessiteu ampliar o dubtes al respecte, podeu possar-vos en contacte amb la secretària tècnica Loli Lujano a través del correu: geosoc.secretaria@udl.cat