CONVOCATÒRIA D'AJUDES A LA RECERCA CÀTEDRA ASISA-UdL “SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA” ANY 2023

Descarregar Pdf

Aquesta convocatòria té com a objectiu impulsar les accions d'I+D+i en l'àmbit de la recerca en Salut, Educació i Qualitat de Vida a l'empara de la càtedra establerta entre la Fundació ASISA i la Universitat de Lleida (UdL). És objecte de la present convocatòria regular el procediment de concessió, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, d'ajudes financeres per a la realització de projectes de recerca d'excel·lència en el marc de col·laboració de la Càtedra Fundació ASISA-UdL de Salut, Educació i Qualitat de Vida.

La convocatòria consta amb un pressupost de 7.500 € i finançarà tres projectes de 2.500 € cadascun. Cada projecte estarà dirigit per un/a o dos investigadors/as principal/és que seran els responsables del desenvolupament de les activitats proposades i hauran de ser executats en el termini d'1 any natural una vegada concedits. La convocatòria pot quedar deserta, en tot o en part, de no existir projectes seleccionats o modificar la quantia parcial sense superar el pressupost total de la convocatòria.

  • Totes les sol·licituds s'hauran de presentar en format pdf o word, via e-mail a la següent direcció: dpsisots.secretaria@udl.cat
  • El termini de presentació de sol·licituds s'obre el 9 de febrer de 2023 i finalitza el dia 9 de març de 2023 a les 12:00h.

Més informació i bases de la convocatòria.