La Càtedra promourà actuacions en els següents àmbits:

 Descarregar Pdf

Recerca: Implementar i desenvolupar projectes de recerca amb una implicació bàsica en l'àmbit espanyol, europeu i llatinoamericà, principalment.

Formació: Organització de cursos, seminaris, conferències, taules rodones, sobre temes d'actualitat en els àmbits de la salut, l'educació i la qualitat de vida i, especialment la participació en el Màster Oficial de Recerca Crítica en Salut i el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària.

Divulgació: La Càtedra difondrà totes les seves activitats i participarà en fòrums i debats sobre salut, educació, i qualitat de vida i d'altra banda implantarà Premis de Docència i Recerca que vagin encaminats a donar suport a la formació i recerca en aquest terreny.

 
   Darrera modificació: