Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida Universitat de Lleida

 Descarregar Pdf

L'1 de setembre de l'any 2015 es signa un conveni de col·laboració per la creació de la Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida entre ASISA i la Universitat de Lleida. ASISA té el propòsit de fomentar la col·laboració amb la Universitat de la ciutat, potenciant el desenvolupament d'activitats acadèmiques, científiques i culturals en benefici del conjunt de la societat. La Universitat de Lleida, per part seva, té voluntat de respondre amb garantia al repte científic i tècnic que la societat exigeix, amb el seu compromís de millora permanent de la qualitat docent, investigadora i de serveis.

La UdL i ASISA coincideixen en l'especial rellevància de les qüestions vinculades amb el desenvolupament i recerca en Salut, Educació i Qualitat de Vida, tant des del punt de vista docent com investigador, així com el compromís de totes dues institucions en l'àrea específica objecte del present conveni facilitant així un marc d'actuació que promogui la intercomunicació recíproca entre totes dues institucions i altres entitats dedicades a aquestes temàtiques.

L'objecte d'aquesta Càtedra és la docència i recerca de la interrelació entre Salut, Educació i Qualitat de Vida, des de diferents punts de vista i en concret participant en el màster de Recerca Crítica en Salut i en el Màster de Formació del Professorat de Secundària. Així mateix, la Càtedra tindrà com a objectiu fomentar i traslladar el món universitari l'esperit investigador, establint els ponts necessaris entre les institucions acadèmiques i la societat.

Les activitats de la Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida estaran orientades al foment de les activitats investigadores i de formació en aquest àmbit d'estudi, d'acord amb les propostes efectuades per la Direcció de la Càtedra i/o la Comissió Mixta. En tot cas, la Càtedra haurà d'entendre's com un fòrum de recerca i formació específic a afectes del camp del saber de la salut i l'educació, per la qual cosa les seves activitats no hauran d'interferir en les activitats reglades dels Departaments sense perjudici de la possibilitat de col·laboració de mutu acord amb aquests.

   Darrera modificació: