V Premi Càtedra Fundació ASISA a la millor tesi doctoral en l’àmbit de la salut, l’educació i la qualitat de vida

Download Pdf

Us informem sobre la convocatòria del V PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA que anualment atorguen des de la càtedra ASISA vinculat al grup GESEC de la Universitat de Lleida, dirigida a les persones que van defensar la seva tesi doctoral en aquests àmbits al darrer curs 2019-2020.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per a la millor tesi doctoral de la Universitat de Lleida (curs 2019-2020).

La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2, s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament de Geografia i Sociologia (Càtedra ASISA) al Rectorat de la UdL, abans del dia 30 d’octubre de 2020, a les 14 hores.

Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  •  Fotocòpia/es dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats.
  •  Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur en aquest sentit (màxim 1 full).

Podeu consultar les bases del premi clicant aquí.