VII Convocatòria d'ajudes de promoció de l'excel·lència en Máster Recerca, Innovació i Transferència (Màster Interuniversitari de Recerca en Salut) i Màster en formació de professorat de secundària

Descarregar Pdf

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de la formació dels estudiants en el nivell de Màster, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació en els àmbits de la salut i l'educació. La Càtedra ha decidit premiar l'esforç dels estudiants de grau que volen continuar estudiant i ajudar estudiants excel·lents a continuar la seva formació en aquests dos Màsters Oficials, pilars de la formació i recerca en salut i educació.

L'ajuda consisteix en una aportació econòmica de 1250 euros per un/a alumne/a matriculat/da a cadascun dels dos Màsters abans esmentats i una altra aportació econòmica de 500 euros per a un altre/a alumne/a (com a accèssit) matriculat/da a cadascun dels dos Màsters esmentats anteriorment (Annex 1)


Sol·licitud:

La sol·licitud, segons el model de l'Annex 2, s'haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament de Geografia i Sociologia (GESEC - Càtedra Fundació ASISA). Abans del 27 d'octubre de 2022, a les 14h.


Aquesta sol·licitut s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocòpia (escanetjada) de la matrícula a la Universitat de Lleida, del curso actual.
  • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats.
  • Escrit amb una breu explicació de les motivacions per cursar aquest tipus de Màster i orientacions generals de futur, en aquest sentit (màxim 1 full)

Més informació i document de sol·licitut